Trang chủ Quà tặng công ty Sổ bìa da và bút khắc tên Cho Bảo Hiểm MSIG
Sổ bìa da và bút khắc tên Cho Bảo Hiểm MSIG

Sổ bìa da và bút khắc tên Cho Bảo Hiểm MSIG

Bộ quà tặng cho Công Ty Bảo Hiểm đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản là MSIG. Bộ quà tặng gồm sổ da và bút cao cấp, được dập chìm logo trên sổ và khắc logo trên bút.
Chi tiết sản phẩm
Bộ quà tặng cho Công Ty Bảo Hiểm đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản là MSIG. Bộ quà tặng gồm sổ da và bút cao cấp, được dập chìm logo trên sổ và khắc logo trên bút.